Aktualności

Profilaktyczne zamknięcie żłobka

cold-1972619_1920-e1584088998525

W związku ze zwiększającym się rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa COVID-19 i w nawiązaniu do komunikatu zamieszczonego w Serwisie Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11. marca 2020 r. (link: https://www.gov.pl/web/koronawirus/zawieszenie-zajec-w-szkolach-przedszkolach-zlobkach) informujmy, że od dnia 12. marca 2020 r. do dnia 25. marca 2020 r. zawieszone zostają zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne w naszych żłobkach.

Mając na uwadze konieczność zabezpieczenia opieki nad dziećmi przez rodziców, którzy nie mogą w dniach 12-13 marca 2020 r. samodzielnie jej zorganizować, organizujemy dyżur opiekuńczy w tych dniach. W pozostałych dniach placówki pozostaną zamknięte.

Rodzicom przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem placówek świadczących usługi nad dziećmi do lat 3 z powodu COVID-19. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia oraz są objęci ubezpieczeniem chorobowym (np. pracownikom, zleceniobiorcom, przedsiębiorcom). Wzór oświadczenia można pobrać na stronie internetowej ZUS www.zus.pl .

Główny Inspektorat Sanitarny na swojej stronie na bieżąco publikuje aktualne informacje o koronawirusie. Zachęcamy do śledzenia strony: https://gis.gov.pl.

Podziel się:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Gabriela Mamrocha

 • pomoc opiekuna;
 • wykształcenie: średnie;
 • atuty: 

Anna Gajewska

 • opiekunka;
 • wykształcenie: kurs na opiekuna w żłobku;
 • atuty: doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku 1-3, pracowitość, punktualność, cierpliwość.

Oksana Yeroshenko

 • opiekunka;
 • wykształcenie: kurs na opiekuna w żłobku;
 • atuty: duże doświadczenie w pracy z dziećmi, otwartość na potrzeby dzieci, energiczność, szczerość.

Natalia Kopko

 • opiekunka;
 • wykształcenie: technik technologii odzieży;
 • atuty: doświadczenie w pracy z małymi dziećmi, łatwość nawiązywania kontaktów z dziećmi, odpowiedzialność, cierpliwość, pogodne usposobienie, kreatywność, umiejętność pracy w zespole,
  Prywatnie mama dwóch chłopców.

Marta Satała

 • opiekunka;
 • wykształcenie: kurs na opiekuna w żłobku;
 • atuty: komunikatywność, poczucie humoru, kreatywność, zdolność do szybkiego rozwiązywania problemów, zaangażowanie, otwartość na nowe wyzwania.
   

Kornelia Rusin

 • opiekunka;
 • wykształcenie: inż. ogrodnictwa;
 • atuty: doświadczenie w pracy z dziećmi jako opiekun w żłobku oraz asystent nauczyciela w przedszkolu, bardzo dobra znajomość języka angielskiego, zdolności plastyczne, łatwość w nawiązywaniu przyjacielskich relacji z dziećmi, wyrozumiałość, kreatywność, wysoka empatia.

Klaudia Grabowska

 • opiekunka;
 • wykształcenie: kurs na opiekuna w żłobku;
 • atuty: łatwość nawiązywania kontaktu z dziećmi, wyrozumiałość, opiekuńczość.

Aleksandra Korn

 • opiekunka;
 • wykształcenie: lic. pedagogiki w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z edukacją włączającą;
 • atuty: odpowiedzialność, wyrozumiałość, empatia, komunikatywność.

Karolina Kalinowska

 • opiekunka;
 • wykształcenie: kurs na opiekuna w żłobku, psychologa wychowawczego i asystenta nauczyciela przedszkola;
 • atuty: doświadczenie w pracy z dziećmi jako opiekun w żłobku oraz asystent nauczyciela w  przedszkolu, doświadczenie w opiece nad młodszym rodzeństwem, cierpliwość, sumienność.

Julia Szczerbina

 • opiekunka;
 • wykształcenie: kurs na opiekuna w żłobku, licencjat turystyki i rekreacji;
 • atuty: znajomość kilku języków (angielski, ukraiński, rosyjski), komunikatywność, szczerość, troskliwość.

Milena Słupska

 • opiekunka;
 • wykształcenie: lic. pedagogiki w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną;
 • atuty: doświadczenie w pracy z małymi dziećmi i z dziećmi w wieku przedszkolnym. Uśmiechnięta, opiekuńcza z dużymi pokładami cierpliwości. Uwielbia zwierzęta, jest szczęśliwym posiadaczem psa i trzech świnek morskich.  

Izabela Koniecka

 • opiekunka;
 • wykształcenie: kurs na opiekuna w żłobku;
 • atuty: wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku 0-5 lat, kreatywne podejście w tworzeniu prac plastycznych, optymizm, spokojne usposobienie, pogoda ducha.

Karina Adamska-Bombińska

 • opiekunka;
 • wykształcenie: kurs na opiekuna w żłobku;
 • atuty: komunikatywność, sumienność, kreatywność, cierpliwość, otwartość.

Aleksandra Łukasik

 • Zastępca kierownika Niepublicznego Żłobka „Pisklęta” Babka Tower i opiekunka;
 • wykształcenie: asystent nauczyciela przedszkolnego;
 • atuty: duże doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku 1-16 lat, talent plastyczny, dobra organizacja pracy, komunikatywność, pracowitość.

Anna Wójtowicz

 • opiekunka;
 • wykształcenie: kurs na opiekuna w żłobku;
 • atuty: otwartość na potrzeby dzieci, punktualność, cierpliwość.

Izabela Wiśniewska

 • Zastępca kierownika Niepublicznego Żłobka „Pisklęta” Babka Tower i opiekunka;
 • wykształcenie: opiekun dziecięcy;
 • atuty: doświadczenie praktyczne w żłobku i w domu dziecka, wrażliwość, cierpliwość, zaangażowanie w pracę, otwartość na nowe wyzwania.

Roman Rakhmanov

 • psycholog;
 • wykształcenie: mgr psychologii;
 • atuty: spostrzegawczość, rzetelność, empatia, wytrwałość, umiejętność gry na instrumentach muzycznych.

Renata Lenard

 • wykształcenie: kurs na opiekuna w żłobku, mgr zarządzania;
 • atuty: umiejętność słuchania i komunikacji, bardzo dobra znajomość języka angielskiego, asertywność, cierpliwość, wielkoduszność, gotowość niesienia pomocy, skuteczne rozwiązywanie problemów.

Danuta Brzozowska

 • Dyrektor Żłobka oraz Prezes Zarządu Pisklęta sp. z o.o.;
 • wykształcenie: mgr pedagogiki w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z terapią pedagogiczną;
 • atuty: wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi jako nauczyciel w przedszkolu oraz opiekun w żłobku, First Certificate in English, umiejętność gry na gitarze, śpiew, szybkie reagowanie na zmieniające się okoliczności.

Monika Skibińska

 • opiekunka;
 • wykształcenie: opiekunka dziecięca, technik włókiennik;
 • atuty: punktualność, cierpliwość, sumienność, zaangażowanie w poszerzanie kompetencji zawodowych.

Kinga Dziepak

 • opiekunka;
 • wykształcenie: kurs na opiekuna w żłobku, mgr psychologii;
 • atuty: wychowawca kolonijny, umiejętność szybkiego reagowania w sytuacjach trudnych, zaangażowanie, otwartość, wyrozumiałość, empatia.

Sylwia Kulczycka

 • opiekunka;
 • wykształcenie: kurs na opiekuna w żłobku, inż. żywienia człowieka i oceny żywności;
 • atuty: kreatywność, otwartość, empatia, cierpliwość, sumienność, pogodne usposobienie.

Ewelina Niedzielska

 • Kierownik Niepublicznego Żłobka „Pisklęta” Zawiszy i opiekunka;
 • wykształcenie: mgr pedagogiki resocjalizacyjnej i opiekuńczo-wychowawczej;
 • atuty: kilkuletnie doświadczenie w pracy z małymi dziećmi, empatia, cierpliwość, sumienność.

Paulina Filipkowska

 • opiekunka;
 • wykształcenie: pracownik socjalny;
 • atuty: doświadczenie w pracy z małymi dziećmi, charyzmatyczna, energiczna, zorganizowana, kreatywna, posiadająca wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi jako animator.

Zuzanna Kruszewska

 • opiekunka;
 • wykształcenie: mgr psychologii, kurs na opiekuna w żłobku;
 • atuty: bardzo dobra znajomość języka angielskiego, akceptacja dziecka takim, jakie jest, otwartość.

Patrycja Paszko

 • opiekunka;
 • wykształcenie: mgr pedagogiki w zakresie pedagogiki opiekuńczo -wychowawczej, kurs na opiekuna w żłobku;
 • atuty: cierpliwość, empatia, zaradność, chęć niesienia pomocy, wpieranie samodzielności dziecka.

Anna Zaborowska

 • opiekunka;
 • wykształcenie:
 • atuty: odpowiedzialność, cierpliwość, umiejętność reagowania w trudnych sytuacjach, wielozadaniowość. Studentka pedagogiki w zakresie pedagogiki małego dziecka wychowania wczesnoszkolnego i przedszkolnego;

Wioleta Gomoła

 • opiekunka;
 • wykształcenie: kurs na opiekuna w żłobku;
 • atuty: doświadczenie w pracy z dziećmi, energiczność, kreatywność, zaangażowanie, odpowiedzialność, troskliwość, cierpliwość, pogodne usposobienie, empatia.

Klaudia Wiąckiewicz

 • opiekunka;
 • wykształcenie: średnie;
 • atuty: duże doświadczenie w pracy z małymi dziećmi, empatia, kreatywność, pozytywne nastawienie do świata, cierpliwość, odpowiedzialność, optymizm, troskliwość, zaangażowanie w pracę.

Wiktoria Radziej

 • opiekunka;
 • wykształcenie: licencjat pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej;
 • atuty: kreatywność, otwartość, odpowiedzialność, zaangażowanie, spostrzegawczość, umiejętność reagowania w sytuacjach trudnych, konsekwencja w działaniu.

Jolanta Jamroziak

 • opiekunka;
 • wykształcenie: opiekunka dziecięca;
 • atuty: doświadczenie w pracy w żłobku, łatwość nawiązywania kontaktów z dziećmi, cierpliwość, otwartość na potrzeby dziecka,
   wrażliwość, komunikatywność.

Magdalena Budzik

 • opiekunka;
 • wykształcenie: kurs na opiekuna w żłobku, technik weterynarii;
 • atuty: wieloletnie doświadczenie w opiece nad dziećmi do 3 r.ż., również dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową; odpowiedzialność, cierpliwość, pogodne usposobienie, kreatywność, empatia.

Katarzyna Woźniak

 • opiekunka;
 • wykształcenie: opiekun medyczny;
 • atuty: łatwość nawiązywania kontaktów, pozytywne nastawienie, wyobraźnia, umiejętność przewidywania.

Anna Iwasieczko

 • opiekunka;
 • wykształcenie: lic. pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej;
 • atuty: empatia, kreatywność, pozytywne nastawienie do świata, cierpliwość, odpowiedzialność, zaangażowanie w pracę, optymizm, troskliwość.

Ewelina Niewiarowska

 • opiekunka;
 • wykształcenie: technik żywienia i gospodarstwa domowego;
 • atuty: doświadczenie w pracy z małymi dziećmi, energiczność, śpiew, kreatywność, zaradność, pomysłowość, studentka pedagogiki specjalnej.

Dorota Jagiełło

 • opiekunka;
 • wykształcenie: kurs na opiekuna w żłobku;
 • atuty: wrażliwość, opanowanie, cierpliwość, pogodne usposobienie, otwartość.

Paulina Kwasiborska

 • opiekunka;
 • wykształcenie: średnie;
 • atuty: duże doświadczenie w pracy z małymi dziećmi, cierpliwość, podzielność uwagi, zaangażowanie, empatia.

Ewa Wieczorek

 • opiekunka;
 • wykształcenie: średnie;
 • atuty: doświadczenie w pracy z małymi dziećmi, kreatywność, cierpliwość, wyrozumiałość, wrażliwość, empatia, samorealizacja. Studentka pedagogiki w zakresie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej;

Dorota Lauffer

 • opiekunka;
 • wykształcenie: średnie;
 • atuty: duże doświadczenie w pracy z dziećmi, pracowitość, sumienność, optymizm, energiczność.

Paulina Fogiel

 • opiekunka;
 • wykształcenie: technik ekonomista;
 • atuty: doświadczenie w pracy z małymi dziećmi, pomysłowość, kreatywność, cierpliwość, łatwość nawiązywania kontaktów i umiejętność wzbudzenia zaufania u dzieci.

Julia Gałaj

 • opiekunka;
 • wykształcenie: pedagogika specjalna z edukacją wczesnoszkolną;
 • atuty: cierpliwość, konsekwencja w działaniu, empatyczność, pomysłowość, indywidualne podejście do dzieci.

Beata Waluga

 • opiekunka;
 • wykształcenie: kurs na opiekuna w żłobku;
 • atuty: cierpliwość, sumienność, kreatywność, twórczość, empatia.

Aleksandra Kołacz

 • opiekunka;
 • wykształcenie: lic. pedagogiki w zakresie wychowania żłobkowego i przedszkolnego;
 • atuty: kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi do lat 3, spostrzegawczość, umiejętność przewidywania, serdeczność. Studentka pedagogiki w zakresie wczesnej edukacji z diagnozą i terapią pedagogiczną.

Alesia Misevich

 • opiekunka;
 • wykształcenie: kurs na opiekuna w żłobku;
 • atuty: wrażliwość na potrzeby dzieci, troskliwość, umiejętność pracy w zespole, umiejętność gry na fortepianie.
  Prywatnie mama dwóch córek.
   
   

Martyna Papaj

 • Kierownik Niepublicznego Żłobka „Pisklęta” Bemowo i opiekunka;
 • wykształcenie: kurs na opiekuna w żłobku;
 • atuty: kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi do lat 3, pasja i zaangażowanie, spostrzegawczość oraz umiejętność przewidywania, nieszablonowe rozwiązywanie problemów.

Monika Branowska

 • opiekunka;
 • wykształcenie: asystent pomocy nauczyciela w przedszkolu;
 • atuty: doświadczenie w pracy z małymi dziećmi, kreatywność, cierpliwość, empatia. Prywatnie mama dwóch córek.

Marzena Wójcik

 • opiekunka;
 • wykształcenie: kurs na opiekuna w żłobku, technik technologii żywienia;
 • atuty: doświadczenie w pracy z małymi dziećmi, cierpliwość, sumienność.

Małgorzata Luto

 • opiekunka;
 • wykształcenie:
 • atuty: duże doświadczenie w pracy z małymi dziećmi, punktualność, wyrozumiałość, empatia, zaangażowanie, umiejętność szybkiego działania w trudnych sytuacjach, otwartość, pomysłowość, cierpliwość.

Weronika Dobrzyniecka

 • opiekunka;
 • wykształcenie: kurs na opiekuna w żłobku;
 • atuty: doświadczenie w pracy z dziećmi, cierpliwość, kreatywność, wyrozumiałość, opiekuńczość, odpowiedzialność.

Marta Rutkowska

 • opiekunka;
 • wykształcenie: licencjat pedagogiki w zakresie terapii pedagogicznej i wspomagania rozwoju dziecka;
 • atuty: doświadczenie w pracy z dziećmi do lat 3, empatia, otwartość na nowe doświadczenia. 

Natalia Janczura

 • opiekunka;
 • wykształcenie: opiekunka dziecięca;
 • atuty: doświadczenie w pracy z dziećmi, cierpliwość, empatia.

Małgorzata Dróżka

 • pomoc opiekuna;
 • wykształcenie: średnie;
 • atuty: 

Karalina Khmialnitskaya

 • opiekunka;
 • wykształcenie: mgr pedagogiki w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej;
 • atuty: kreatywność, empatia, cierpliwość, umiejętność pracy w zespole, duże zdolności manualne.

Marta Zgurzyńska

 • opiekunka;
 • wykształcenie: średnie;
 • atuty: doświadczenie  w pracy z małymi dziećmi, cierpliwość, sumienność, punktualność. Prywatnie mama dwójki dzieci.

Klaudia Zasada

 • opiekunka;
 • wykształcenie: kurs na opiekuna w żłobku;
 • atuty: komunikatywność, wrażliwość,  łatwość w nawiązywaniu kontaktów z dziećmi, poczucie humoru, kreatywność.

Edyta Kusz

 • opiekunka;
 • wykształcenie: kurs na opiekuna w żłobku;
 • atuty: duże doświadczenie w pracy z małymi dziećmi, zaangażowanie, cierpliwość, kreatywność, empatia, chęć do nauki, otwartość na nowe doświadczenia.

Irena Osipczuk

 • opiekunka;
 • wykształcenie: średnie; 
 • atuty: doświadczenie w pracy z dziećmi, optymizm, cierpliwość, empatia.

Nadiia Shul

 • opiekunka;
 • wykształcenie: kurs na opiekuna w żłobku; 
 • atuty: dobra organizacja pracy z dziećmi, odpowiedzialność, otwartość, znajomość języków obcych.

Anzhela Harutunyan

 • pomoc opiekuna;
 • wykształcenie: nauczyciel fizyki;
 • atuty: doświadczenie w pracy z małymi dziećmi, odpowiedzialność, zaangażowanie, cierpliwość, umiejętność pracy zespołowej.

Wioleta Wienconek-Puławska

 • pomoc opiekuna;
 • wykształcenie: asystent nauczyciela przedszkola;
 • atuty: pogodne usposobienie, empatia i wyrozumiałość do dzieci, zdolności plastyczne, znajomość języków obcych: angielskiego i rosyjskiego.

Zuzanna Chochlewicz

 • opiekunka;
 • wykształcenie: kurs na opiekuna w żłobku;
 • atuty: doświadczenie w pracy z małymi dziećmi, wrażliwość, cierpliwość, punktualność, zaangażowanie w pracę, otwartość na nowe doświadczenia.

Nicoletta Ratowska

 • opiekunka;
 • wykształcenie: opiekunka dziecięca, asystent nauczyciela przedszkola;
 • atuty: doświadczenie w pracy z dziećmi, troskliwość, empatia oraz wyrozumiałość na potrzeby podopiecznego.

Olga Kovalskaia

 • opiekunka;
 • wykształcenie: mgr biologii;
 • atuty: wieloletnie doświadczenie pracy pedagogicznej z dziećmi w wieku 1-18 lat, cierpliwość, empatia, punktualność, sumienność, odpowiedzialność. 

Monika Dereżyńska

 • opiekunka;
 • wykształcenie: kurs na opiekuna w żłobku, lic. dietetyki;
 • atuty: odpowiedzialność, cierpliwość, empatia, pozytywne nastawienie, otwartość na nowe wyzwania.

Oksana Sancakli

 • pomoc opiekuna;
 • wykształcenie: mgr pedagogiki i metodyki w szkole średniej, nauczyciel języka ukraińskiego i angielskiego;
 • atuty: doświadczenie w pracy z dziećmi, znajomość języków obcych, kreatywność, punktualność, odpowiedzialność.

Karina Adamska-Bombińska

 • opiekunka;
 • wykształcenie: kurs na opiekuna w żłobku;
 • atuty: komunikatywność, sumienność, kreatywność, cierpliwość, otwartość.

Małgorzata Gajda

 • pomoc opiekuna;
 • wykształcenie: technik ekonomista;
 • atuty: otwartość, cierpliwość, pozytywne nastawienie.

Alena Kapitonava

 • opiekunka;
 • wykształcenie: nauczyciel nauczania początkowego;
 • atuty: doświadczenie w pracy z dziećmi, odpowiedzialność, sumienność, umiejętność rysowania, kreatywność,  cierpliwość, empatia.

Sara Pasternak

 • pomoc opiekuna;
 • wykształcenie: średnie;
 • atuty: cierpliwość, empatia, troskliwość, łatwość nawiązywania relacji z dziećmi, umiejętność pracy zespołowej.

Julia Jaworska

 • pomoc opiekuna;
 • wykształcenie: średnie;
 • atuty: doświadczenie w pracy z dziećmi, kreatywność, zdolności manualne, biegłość języka angielskiego, cierpliwość, zaangażowanie.

Weronika Pawelec

 • pomoc opiekuna;
 • wykształcenie: technik odzieży;
 • atuty: 

Katarzyna Lipa

 • pomoc opiekuna;
 • wykształcenie: asystent osoby niepełnosprawnej;
 • atuty: wieloletnie doświadczenie w pracy z małymi dziećmi, duże zaangażowanie, empatia, cierpliwość, energiczność. 

Agata Rek

 • pomoc opiekuna;
 • wykształcenie: średnie;
 • atuty: empatia, cierpliwość, odpowiedzialność oraz zaangażowanie.

Agnieszka Telak

 • opiekunka;
 • wykształcenie: średnie;
 • atuty: studentka psychologii, duże zdolności manualne i plastyczne, cierpliwość, kreatywność, troskliwość, łatwość nawiązywania kontaktów z dziećmi i dorosłymi oraz doświadczenie w pracy z dziećmi.
   

Marta Gugała

 • opiekunka;
 • wykształcenie: kurs na opiekuna w żłobku, mgr zarządzania;
 • atuty: cierpliwość, wrażliwość, troskliwość, wyrozumiałość, sumienność oraz zaangażowanie w wykonywaną pracę.

Małgorzata Wiśniewska

 • opiekunka;
 • wykształcenie: kurs na opiekuna w żłobku; 
 • atuty: duże doświadczenie w pracy z małymi dziećmi, empatia, spokój, cierpliwość.

Maria Gajos

 • opiekunka;
 • wykształcenie: kurs na opiekuna w żłobku, technik weterynarii;
 • atuty: doświadczenie w pracy z dziećmi, kreatywność, cierpliwość, empatia. Prywatnie mama dwójki dzieci.

Anna Świtalska

 • opiekunka;
 • wykształcenie: lic. pedagogiki w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej;
 • atuty: empatia, pozytywne nastawienie, kreatywność, pogodne usposobienie, punktualność.
   

Ismena Wojsiat

 • opiekunka;
 • wykształcenie: kurs opiekuna w żłobku, technik awionik lotniczy;
 • atuty: kurs animatora dziecięcego czasu wolnego, wieloletnie doświadczenie w pracy z małymi dziećmi, bardzo dobra znajomość języka angielskiego, ukończony I stopień szkoły muzycznej, umiejętność gry na pianinie, kreatywność, umiejętność obiektywnej oceny rzeczywistości.

Agata Matczuk

 • opiekunka;
 • wykształcenie: kurs na opiekuna w żłobku;
 • atuty: opanowanie, empatia, rzetelność, umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów z dziećmi i rodzicami.

Adrianna Ineksiak

 • opiekunka;
 • wykształcenie: przygotowanie pedagogiczne do zajmowania stanowiska nauczyciela, lic. filologii angielskiej w zakresie nauk społecznych;
 • atuty: doświadczenie w pracy z małymi dziećmi, wspieranie samodzielności dziecka, ukierunkowanie na rozwój przez muzykę i ruch, umiejętność rozwiązywania problemów.

Sylwia Puzio

 • Kierownik Niepublicznego Żłobka „Pisklęta” Wola i opiekunka;
 • wykształcenie: kurs na opiekuna w żłobku, technik handlowiec;
 • atuty: wieloletnie doświadczenie  w pracy z małymi dziećmi, zaradność, kreatywność, cierpliwość i konsekwencja, uczciwość.

Milena Masiulaniec

 • pomoc opiekuna;
 • wykształcenie: licencjat logopedii;
 • atuty: cierpliwość, empatia, gra na instrumentach, śpiew, kreatywność, odpowiedzialność.
   

Anna Wirowska

 • opiekunka;
 • wykształcenie: kurs na opiekuna w żłobku; 
 • atuty: dobre relacje z dziećmi, troskliwość, sumienność, empatia, umiejętność pracy w zespole, rzetelność, umiejętność dbania o relacje międzyludzkie, studentka pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Zuzanna Chochlewicz

 • opiekunka;
 • wykształcenie: kurs na opiekuna w żłobku;
 • atuty: doświadczenie w pracy z małymi dziećmi, wrażliwość, cierpliwość, punktualność, zaangażowanie w pracę, otwartość na nowe doświadczenia.
   

Karolina Gałczyńska

 • opiekunka;
 • wykształcenie: kurs na opiekuna w żłobku;
 • atuty: empatia, odpowiedzialność, troskliwość, pozytywne nastawienie.

Izabela Piątek

 • opiekunka;
 • wykształcenie: mgr etyki w zakresie mediacji i negocjacji;
 • atuty: doświadczenie w pracy z dziećmi, cierpliwość, wrażliwość, odpowiedzialność, optymizm, opanowanie, kreatywność.

Katarzyna Tatarska

 • opiekunka;
 • wykształcenie: nauczyciel sztuki muzycznej;
 • atuty: doświadczenie w pracy z dziećmi, cierpliwość, kreatywność, wyrozumiałość, odpowiedzialność, umiejętność gry na fortepianie.
   

Natalia Wernicka

 • opiekunka;
 • wykształcenie: kurs na opiekuna w żłobku;
 • atuty: odpowiedzialność, zaangażowanie, otwartość, troskliwość, punktualność, optymizm.
   

Martyna Mielczarek

 • opiekunka;
 • wykształcenie: kurs na opiekuna w żłobku; 
 • atuty: doświadczenie w pracy z dziećmi, empatia, cierpliwość, otwartość, troskliwość.

Żaneta Król

 • opiekunka;
 • wykształcenie: opiekunka i guwernantka;
 • atuty: cierpliwość, empatia, opanowanie, odpowiedzialność, zaangażowanie.
   

Ewa Krośnicka

 • opiekunka;
 • wykształcenie: kurs na opiekuna w żłobku;
 • atuty: doświadczenie w pracy z małymi dziećmi, łatwość w nawiązywaniu relacji z dziećmi, otwartość, spokojne usposobienie.
   

Anna Belman

 • opiekunka;
 • wykształcenie: lic. pedagogiki w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z rewalidacją;
 • atuty: odpowiedzialność, opiekuńczość, sumienność, wrażliwość.

Marta Wajk-Romak

 • Kierownik Niepublicznego Żłobka „Pisklęta” Babka Tower i opiekunka;
 • wykształcenie: mgr psychologii, kurs na opiekuna w żłobku;
 • atuty: kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi do lat 3, dobra organizacja pracy, zaangażowanie, cierpliwość, odpowiedzialność, sumienność, spostrzegawczość, wrażliwość, otwartość, kreatywność.
   

Alicja Bachanek

 • opiekunka;
 • wykształcenie: kurs na opiekuna w żłobku;
 • atuty: troskliwa, punktualna, empatyczna, ciepła, otwarta, komunikatywna. 
   

Dorota Białocerkiewicz

 • opiekunka;
 • wykształcenie: kurs na opiekuna w żłobku; 
 • atuty: doświadczenie w pracy z dziećmi, kreatywność w zakresie prac plastycznych, empatia, cierpliwość.
  Prywatnie mama trzech córek i miłośniczka kotów.

Ewa Rypina

 • Kierownik Niepublicznego Żłobka „Pisklęta” Ursynów i opiekunka;
 • wykształcenie: mgr pedagogiki w zakresie edukacji małego dziecka;
 • atuty: wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, kreatywność, nieszablonowe myślenie, wielozadaniowość, umiejętność skutecznej komunikacji, instruktor Związku Harcerstwa Polskiego.

Nataliia Kobela

 • opiekunka;
 • wykształcenie: mgr psychologii;
 • atuty: wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, odpowiedzialność, punktualność, pozytywne nastawienie, umiejetność gry na fortepianie. 

Dorota Hoffmann-Misior

 • opiekunka;
 • wykształcenie: lic. turystyki i rekreacji;
 • atuty: doświadczenie w pracy z dziećmi, cierpliwość, sumienność, zaangażowanie, pozytywne nastawienie, umiejętność rozwiązywania konfliktów. Prywatnie mama dwójki dzieci.

Aleksandra Pasiak

 • opiekunka;
 • wykształcenie: kurs na opiekuna w żłobku;
 • atuty: kreatywność, cierpliwość, wyrozumiałość, doświadczenie w pracy z małymi dziećmi, zaangażowanie, empatia.

Danuta Brzozowska

 • Dyrektor Żłobka oraz Prezes Zarządu Pisklęta sp. z o.o.;
 • wykształcenie: mgr pedagogiki w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z terapią pedagogiczną;
 • atuty: wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi jako nauczyciel w przedszkolu oraz opiekun w żłobku, First Certificate in English, umiejętność gry na gitarze, śpiew, szybkie reagowanie na zmieniające się okoliczności.