Plan dnia "Piskląt"

7:00 - 8:30

zabawy swobodne, czytanie książeczek, budowanie z klocków

8:30 - 9:00

śniadanie

9:00 - 10:00

przywitanie w kręgu, zajęcia rozwojowe, zabawy integracyjne, zabawy swobodne

10:00 - 11:00

dawka świeżego powietrza – spacer lub zajęcia ruchowe w sali

11:00 - 12:00

zupa i przygotowanie do odpoczynku

12:00 - 14:00

czas relaksu: słuchanie muzyki i sen

14:00 - 14:30

pobudka i czynności pielęgnacyjne

14:30 - 15:00

obiad

15:00 - 17:00

zabawy dowolne, zabawy ruchowe przy muzyce, podwieczorek, zajęcia czytelnicze, pożegnanie

Rodzaje zajęć

Umuzykalnienie

Muzyka budzi w sercu pragnienie dobrych czynów.

— Pitagoras

Wrażliwość muzyczna dziecka kształtuje się od najmłodszych chwil życia. Już w brzuchu mamy maluch reaguje na bodźce dźwiękowe. Zanim jeszcze dziecko zaczyna mówić, przejawia zainteresowanie dźwiękami, odgłosami płynącymi z otoczenia, muzyką. Gdy przyswoi naukę chodzenia, spontanicznie porusza się w rytm muzyki.

Odpowiednio wcześnie rozpoczęte wychowanie muzyczne przynosi efekty ogólnorozwojowe: stymuluje układ nerwowy dziecka do odbioru bodźców, kształtuje wrażliwość, rozwija wyobraźnię. Muzyka i bogaty świat dźwięków to podstawowy sposób rozwijania potencjału dziecka w naszym żłobku. W ciągu całego dnia muzyka jest przede wszystkim tłem wszelkich działań i odpoczynku. Najdłużej jednak pozostanie w dziecku, jeśli ją przeżyje, dlatego organizujemy zabawy, które uczą aktywnie słuchać muzyki (m.in. metodą aktywnego słuchania wg Batii Strauss), umożliwiają poznanie brzmienia instrumentów perkusyjnych i uczą wydobywać z nich dźwięk. Śpiewamy także piosenki z ich towarzyszeniem. Poprzez udział w zajęciach umuzykalniających ułatwiamy dziecku wejście w świat muzyki (w tym poprzez „gordonki”). O teorii E.E. Gordona można poczytać na stronie Fundacji Kreatywnej Edukacji, która zajmuje się jej rozpowszechnianiem

Doświadczanie i badanie rzeczywistości

Jakie to wszystko ciekawe!

— Wiera Badalska

Ciekawość świata jest naturalną cechą dziecka: wszystko chce sprawdzić, wszędzie zajrzeć, wejść, spróbować; chce wiedzieć jak?, dlaczego?, po co? Poprzez te zajęcia chcemy zaspokoić tę potrzebę dziecka, ale także wzbogacać jego wiedzę o świecie ludzi, roślin i zwierząt, o zjawiskach przyrodniczych. Zajęcia te pozwalają dziecku obserwując, dotykając, smakując, wąchając i słuchając poznawać świat i jego cuda. Podtrzymywanie i rozwijanie wrodzonej ciekawości dziecka warunkuje kształtowanie się postawy twórczej.

Mowa i myślenie

Chodzi mi o to, aby język giętki Powiedział wszystko, co pomyśli głowa.

— Juliusz Słowacki
Prawidłowe kształtowanie się i rozwój mowy dziecka stanowią podstawę formowania się jego osobowości. Rozumienie mowy pozwala dziecku poznać otaczający je świat, zaś mówienie umożliwia mu wyrażanie swoich życzeń, pragnień, uczuć, doświadczeń, przeżyć, spostrzeżeń. Jeśli proces rozwoju mowy dziecka przebiega prawidłowo, to proces myślenia dziecka nie jest zakłócony, z uwagi na to, że zjawiska te są ze sobą ściśle powiązane.

Mowę rozwijamy na kilku płaszczyznach poprzez ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne, usprawniające narządy mowy, opowiadania i zabawy logopedyczne, poznawanie słownictwa dotyczącego otoczenia bliższego i dalszego oraz czynności wykonywanych na co dzień. Wszystko to dokonuje się w toku zabaw z wykorzystaniem rekwizytów, własnego ciała, obrazków, zdjęć, przedmiotów, elementów przyrody. Zajęcia te to również czas, w którym szczególnie ćwiczymy zdolności umysłowe, więc zabawy oscylują m.in. wokół: segregowania, klasyfikacji, planowania, określania kolejności, przewidywania skutków.

Działania artystyczne

Nie istnieje nic takiego, czego by sztuka nie mogła wyrazić.

— Oskar Wilde

Za pomocą różnorodnych materiałów (m.in. farb, bibuły, skrawków materiałów, masy solnej, masy papierowej) i narzędzi plastycznych (m.in. pędzli, gąbek, korków, pieczątek) oraz technik (m.in. malowania, rysowania, lepienia, wydzieranki, stemplowania) dzieci pobudzają swoją wyobraźnię i wyzwalają kreatywność, doskonalą sprawność dłoni i zdolności manualne. Najważniejszy jest sam proces tworzenia dzieła przez dziecko (przede wszystkim jego zaangażowanie), a nie efekt końcowy.

Kulinarne zabawy

Nadszedł czas na małe co nieco.

— Kubuś Puchatek
Realizując zajęcia kulinarne staramy się przedstawić czynność jedzenia w jak najatrakcyjniejszym świetle. Dzieci chętniej jedzą, gdy same coś przygotują, dlatego u nas kroją, ugniatają, mieszają, smarują no i oczywiście… jedzą. Nabywają przy tym nowych doświadczeń, ćwiczą mięśnie aparatu mowy, usprawniają się manualnie przy wykonywaniu niektórych etapów posiłków i doskonalą czynności związane z samoobsługą np. posługiwanie się sztućcami. Poznają produkty za pomocą różnych zmysłów, nie tylko smaku, ale przede wszystkim zapachu i dotyku. Dzieci poza tym, że uczestniczą w przygotowywaniu prostych potraw, uczą się także w miarę swoich możliwości korzystać ze sprzętów gospodarstwa domowego, czysto i higienicznie przygotowywać oraz kulturalnie spożywać posiłki.

Zabawy w języku angielskim

Małe dziecko uczy się języka poprzez kontakt z drugim człowiekiem, potrzebuje czasu na oswojenie się, szczególnie za pomocą słuchu, z językiem najbliższego otoczenia. Maluszek codziennie wsłuchuje się w słowa, które się do niego wypowiada. Dlatego oprócz naturalnego kontaktu z językiem ojczystym Pisklęta mają kontakt z językiem angielskim poprzez piosenki, rymowanki, oglądanie obrazków i czytanie książeczek. Nazwy kolorów, liczebniki do 10 oraz podstawowe zwroty i słownictwo naszym absolwentom są najczęściej dobrze znane.

Książeczki z naszej półeczki

Codzienne czytanie dziecku dla przyjemności jest czynnością prawdziwie magiczną, zaspokaja bowiem wszystkie potrzeby emocjonalne dziecka, znakomicie wspiera jego rozwój psychiczny, intelektualny i społeczny, jest jedną z najskuteczniejszych strategii wychowawczych, a przy tym przynosi dziecku ogromną radość i pozostawia cudowne wspomnienia.

— I. Koźmińska, E. Olszewska - „Wychowanie przez czytanie”

Dobrodziejstwa płynące z głośnego czytania dzieciom każdy z nas zna. Rozwijanie umiejętności językowych, wzbogacanie zasobu słownictwa, rozwijanie myślenia, pamięci i wyobraźni, poszerzanie wiedzy i dostarczanie wzorców dobrych zachowań to tylko niektóre korzyści głośnego czytania dzieciom. A dzieci to uwielbiają.

Dlatego w naszym żłobku rozwijamy zainteresowanie książką czytając dzieciom bardzo starannie wyselekcjonowane pozycje z bogatej propozycji wydawnictw. Posiadamy biblioteczkę zawierającą opowiadania, wiersze, rymowanki, wyliczanki, książki obrazkowe. Mamy wydzielone miejsce na biblioteczkę i korzystanie z niej.
UWAGA: Książki testujemy na dzieciach. 😉

Zajęcia ruchowe

Życie polega na ruchu i ruch jest jego istotą.

— Artur Schopenhauer

Nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego jak ważny jest ruch i jego rola w przyrodzie. Nie jest przesadnym stwierdzenie, że bez ruchu nie byłoby istnienia. Ruch towarzyszy człowiekowi od poczęcia do śmierci, ujawniając się w różnych formach jego aktywności. Ruch jest naturalnym środkiem komunikacji. Bycie w otoczeniu, które nieustannie ogranicza naturalne potrzeby swobody ruchu, jest przyczyną stanów niepokoju i zahamowań. Wiedzie to do utraty wiary we własne możliwości, w rezultacie czego człowiek zamyka się w sobie, odsuwa się od innych, traci kontakt z otoczeniem. Ruch umożliwia człowiekowi nawiązanie fizycznego kontaktu z otaczającą go rzeczywistością i jest warunkiem jego zdrowia psychicznego. Tak więc ma istotne znaczenie dla rozwoju osobowości człowieka. W naszym żłobku zajęcia ruchowe są obecne pod wieloma postaciami: zabawy paluszkowe, dziecięce masażyki, ćwiczenia gimnastyczne w formie zabaw naśladowczych i orientacyjno-porządkowych, opowieści ruchowe, zabawy ze śpiewem, zabawy przy muzyce jako jeden z etapów aktywnego słuchania muzyki oraz Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne. Nie brakuje też ruchu na świeżym powietrzu, głównie w formie spacerów, ale też zabaw na placu zabaw, na skwerach i w parkach miejskich.

Spotkania ze zwierzętami

Kto jest okrutny w stosunku do zwierząt, ten nie może być dobrym człowiekiem.

— Artur Schopenhauer

Pisklęta cyklicznie spotykają się ze zwierzętami hodowanymi w warunkach domowych (m. in. żółw, chomik, świnka morska, pies, kot, szczur, królik). Poznają ich zwyczaje, ulubione zabawy, sposób odżywiania oraz opieki nad nimi. Głównym założeniem jest umożliwienie dzieciom kontaktu z częścią świata natury, jaką są zwierzęta, a z którą maluchy często mają ograniczoną styczność.

Zajęcia sensoryczne

Tylko zmysły mogą uleczyć duszę, tak jak dusza leczy zmysły.

— Oscar Wilde

Człowiek odbiera świat poprzez zmysły. Codziennie widzimy różne przedmioty w zróżnicowanym kształcie, kolorze, czy fakturze, dotykamy ich, czujemy zapach.

Rozwój dziecka w pierwszych miesiącach i latach w znaczny sposób wpływa na jego funkcjonowanie w wieku dorosłym. Doskonałym wsparciem rozwoju dla małych dzieci są zajęcia sensoryczne.

Głównym ich celem jest wspieranie rozwoju mózgu, czyli umiejętności posługiwania się zmysłami, które w każdej chwili przekazują tysiące informacji do mózgu, gdzie są łączone i przetwarzane w celu jak najlepszego zareagowania. Celem zajęć sensorycznych jest również integracja poszczególnych zmysłów. Zabawy sensoryczne zapewniają właściwy rozwój intelektualny, ruchowy i emocjonalno-społeczny, stymulują percepcję wzrokową i słuchową, rozwijają umiejętności motoryczne, wspomagają rozwój mowy, aktywizują komunikację dziecka, a także rozwijają zainteresowanie światem oraz kreatywność małego człowieka. 

Rodzaje zajęć